Consultatie
Tijdens een behandeling is het niet altijd mogelijkheid om onze telefoon te beantwoorden.

Wanneer u uw boodschap achterlaat, contacteren wij u spoedig terug.

Mogen wij u vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van onderstaande knop om uw nieuwe afspraak in te plannen?

MAAK EEN AFSPRAAK IN BOOM
MAAK EEN AFSPRAAK IN LONDERZEEL
Contactgegevens
Osteopathie Stefan Hermans

Antwerpsestraat 124
2850 Boom

Blauwenhoek 106
1840 Londerzeel

tel: 03/459 90 06 / 0472/89 55 10

info@osteopathiehermans.be
Facebook
Wat houdt de behandeling in?

Na zich een idee gevormd te hebben over de mogelijke oorzaak van de symptomen, zal hij deze behandelen.


De osteopatische behandeling bestaat uit een hele waaier van zachte technieken.


Er wordt nooit 'gekraakt' zoals sommige mensen soms vrezen, maar door zachte bewegingen en rekkingen wordt de baby behandeld.


In een behandeling is duidelijk te zien wat de baby leuk vindt (wordt rustig / valt in slaap) en wat hem irriteert (wordt onrustiger / weent).


De osteopatische behandeling is een holistische behandeling.


Dit wil zeggen dat de osteopaat niet enkel zal inwerken op de zone van het letsel, maar op alle structuren die met het probleem te maken hebben.


Vaak zien we dat de oorsprong van problemen ver van de regio van de optredende symptomen gelegen is. De osteopaat vormt zich gedurende de behandelingen -en volgens zijn onderzoek en de informatie van de ouders - een beeld van de situatie en zijn prognose en manier van de verdere behandeling.


Het is duidelijk dat een vroegtijdig ingezette osteopatische behandeling snellere en in sommige gevallen betere resultaten kan geven. Dit is zeker het geval bij asymmetrieën van het hoofdje.


Maar dit wil niet zeggen dat behandeling van een asymmetrisch hoofdje op iets latere leeftijd geen nut meer zou hebben. Is het niet voor de uitwendige vorm van het hoofdje, dan zal toch de functionaliteit in zijn normale patroon hersteld worden.


Zo zal een osteopaat van meet af aan communicatief duidelijk zijn met de ouders en door zijn onderzoek bepalen of hij de klachten (mede) kan behandelen.


Een osteopaat is geen pediater en moet daartoe ook zijn beperkingen kennen. Een samenwerking met verschillende disciplines (zoals bv. met de pediater) kunnen alleen maar een betere en snellere oplossing voor de klachten van de baby betekenen.


Osteopatische behandelingen zijn geen chronische behandelingen. Wij willen enkel uw baby in de optimale conditie brengen om zelf in het verdere groeien zijn problemen te overwinnen. We merken op dat het vaak gebruikte argument 'het zal wel uit de baby uitgroeien' nog niet zo gek bedacht is. Alleen heeft uw kind soms een beetje hulp nodig om de natuur te helpen om eventueel opgelopen traumata te helpen herstellen.


Het aantal behandelingen zal dus afhangen van de problematiek bij uw baby. Maar meestal komen wij tussen de 2 en 10 behandelingen tot de gewenste resultaten. Deze behandelingen worden ook niet snel na elkaar uitgevoerd en de eerste behandelingen zullen wekelijks verlopen om daarna na langere intervallen over te gaan.


Van belang is dat wanneer u een osteopaat opzoekt met uw baby, dat u dan bij een osteopaat terecht komt met ervaring in het behandelen van baby's. Maar aangezien er op gebied van osteopaten er nog steeds geen eensluidende regels gelden over studie en erkenning zijn is het niet gemakkelijk om bij de juiste mensen terecht te komen.


Het werken met baby's noodzaakt een constante evaluatie en bijstudie van de osteopaat zelf (= wetenschappelijk werk verrichten), meer nog dan bij osteopathie bij de volwassenen.


Als besluit zou ik nog willen meegeven dat vele problemen die we in de osteopatische praktijk bij volwassenen ontdekken, vaak hun oorzaak vinden in letsels die uit de periode van de geboorte voortkomen. Dit zijn vaak problemen als rugklachten, bekkenproblemen, problemen in de kaakgewrichten, problemen bij de beet waarbij de tanden niet mooi op elkaar staan, statiekproblemen, hoofdpijnen, migraineuze klachten, ingewandenklachten, ademhalingsproblemen tot zelfs allergische en immunologische problemen.