Consultatie
Tijdens een behandeling is het niet altijd mogelijkheid om onze telefoon te beantwoorden.

Wanneer u uw boodschap achterlaat, contacteren wij u spoedig terug.

Mogen wij u vragen om zoveel mogelijk gebruik te maken van onderstaande knop om uw nieuwe afspraak in te plannen?

MAAK EEN AFSPRAAK IN BOOM
MAAK EEN AFSPRAAK IN LONDERZEEL
Contactgegevens
Osteopathie Stefan Hermans

Antwerpsestraat 124
2850 Boom

Blauwenhoek 106
1840 Londerzeel

tel: 03/459 90 06 / 0472/89 55 10

info@osteopathiehermans.be
Facebook
Oorzaken van klachten van uw baby

Het is opmerkelijk hoe vaak een bevalling traumatisch verloopt. Daarmee wil ik zeggen dat bevallingen gebeuren die zwaarder zijn dan dat ze normaal zouden zijn.

Dit is zowel het geval voor de aanstaande moeder als voor de baby.


Oorzaken hiervoor kunnen zijn:


* ongevallen of ziektes tijdens de zwangerschap

* langdurige krachten die inwerken op de baby tijdens de zwangerschap zoals:

 • een tekort aan ruimte door meerlingenzwangerschap
 • een stuitligging
 • een langdurige houding van de zwangere vrouw bv. langdurige bedlegerigheid
 • ...

 • * overdreven grote of te weinig krachten inwerkend op de baby tijdens de bevalling:

 • het meeduwen op de buik tijdens de bevalling door vroedvrouw
 • het gebruik van de zuignap of de tang
 • het gebruik van weeënopdrijvende middelen (zoals bij een inductie)
 • het afremmen van de bevalling
 • keizersnede, waardoor de noodzakelijke kneding van de schedel bij de geboorte overgeslagen wordt
 • Het gebruik van anesthesie zoals epidurale (door verdoving heeft de vrouw haar krachten niet meer onder controle)
 • ...

 • * langdurig inwerkende krachten die inwerken op de baby na de geboorte:

 • langdurig op de rug leggen van de baby
 • ...

 • Alle bovenvermelde zaken kunnen letsels veroorzaken bij de pasgeborene.


  Deze letsels vinden we voornamelijk in de schedel en in de wervelzuil terug. Iedereen weet dat vanuit de schedel en de wervelzuil belangrijke zenuwen vertrekken. Zij staan in voor het goed functioneren van de organen. Zij mogen dus niet belemmerd worden in hun verloop omdat zij instaan voor de overdracht van stimuli van de hersenen aan de organen.


  Wanneer we ervan uitgaan dat een van bovenvermelde krachten de functie van deze zenuwen stoort, dan zullen de organen ook slechter functioneren. De inwerkende krachten op de zenuw kunnen op verschillende plaatsen voorkomen, maar de meest voorkomende zijn ter hoogte van :


 • de uittredeplaatsen van de zenuwen door de schedel (schedelopeningen) of uit het ruggenmerg (tussenwervelruimten)
 • de plaatsen waar de zenuwen tussen of door sterk gespannen spieren of membranen moeten verlopen
 • de plaatsen waar de zenuw dicht tegen de botstructuren ligt, waardoor zij gemakkelijk verdrukt kan worden

 • We zien vaak dat baby's die een zware bevalling hebben ondergaan problemen vertonen die zich uiten in spanningen van membranen, spieren, gewrichten, enz….


  Wanneer een baby pijn heeft bij het bewegen, dan zal hij deze beweging mijden. Wanneer het kind bv. pijn heeft in de hals, dan zal de baby de pijnlijke houding vermijden.

  Dat kan hij bv. door het hoofdje naar één zijde te draaien of door het hoofd en de nekje naar achter te trekken, waardoor er een voorkeurshouding en steeds groter wordende spanningen optreden.


  Door deze spanningen blijven de symptomen bestaan.


  Ook een torticollis (= zogenaamde scheefhals met asymmetrische spanning van de nekspieren) kan aanleiding zijn voor deze problematiek.


  We moeten in onze redenering nog een klein stapje verder gaan en we kunnen direct verklaren waarom de laatste jaren deze problemen zo frequent voorkomen.


  Sinds enkele jaren is men in België in navolging van andere landen aan een rugligcampagne begonnen om door het sensibiliseren van de ouders de wiegendood te bestrijden. Het is wel degelijk statistisch aangetoond dat door de baby's op hun rugje te laten slapen in een koele ruimte, het aantal wiegendoden aanzienlijk (in Amerika tot 42 kan dalen.


  Het probleem schuilt echter in het doorgeven van de informatie van hulpverleners naar de ouders toe. Dit probleem heeft zich een tiental jaren geleden ook reeds voorgedaan in Amerika. De campagnes werden daar met de slogan 'Back to Sleep' naar de kersverse ouders gebracht. Na een viertal jaren werd duidelijk dat er steeds meer problemen optraden bij baby's dan voor de campagne. De reden was de slechte interpretatie van de campagne als zou men het kind steeds (= dag en nacht) op de rug moeten leggen. De bevoegde instanties hebben daarop de slogan aangepast in 'Front to Play, Back to Sleep'.


  Het is niet moeilijk om te begrijpen dat wanneer het kind steeds op de rug ligt, het schedeldak dat de eerste weken na de bevalling hoofdzakelijk uit membranen bestaat, gemakkelijk vervormt en zenuwen irriteert en daardoor de bijbehorende symptomen veroorzaakt.


  Het verschil met baby's die vaak op de buik worden gelegd zit in het feit dat deze baby's zelf hun nekje mobiliseren. In hun pogingen om hun hoofdje op te heffen komen ze terug op hun aangezicht terecht, waarna het hoofd automatisch naar links of rechts zal gedraaid worden, tot ongeveer 90°.


  Wanneer we een baby op het rugje leggen dan hoeft deze zijn hoofdje slechts enkele graden te draaien om de volledige omgeving te zien. Denk daarbij nog aan de randen van het wiegje en het bijna obligate mobieltje die het zeker niet aantrekkelijker maken om zijwaarts te kijken.


  Onderzoeken hebben aangetoond dat langdurig rugliggende baby's een vertraging vertonen in hun psycho-motorische ontwikkeling, zeg maar het leren kruipen, rollen, zitten, stappen, enz… .


  Ook op gebied van de psychische en fysische ontwikkeling zouden er moeilijkheden mogelijk zijn. Een baby moet voor een normale neuromotorische ontwikkeling vertrekken vanuit buiklig. Vergelijk maar met een veulen, dat direct na de geboorte op de buik moet liggen om zo op de pootjes te kunnen komen. Ligt het veulen op de zij en wordt het niet geholpen door de merrie, dan is er veel kans dat het veulen het niet redt omdat het niet op tijd op de pootjes staat en zodoende niet snel genoeg

  gevoed wordt door de merrie.


  Na een diepgaand vraaggesprek met de ouders over de zwangerschap, de bevalling en het verloop van de eerste levensdagen (weken) van hun kindje, zal hij de baby grondig onderzoeken.